Tita Porenta: Veliki ljudje slovenskega čebelarstva = Thegreat people of Slovenian beekeeping : Brdo pri Lukovica, Čebelarska zvezaSlovenije; Radovljica, Muzeji radovljiške občine - Čebelarski muzej, 2018,182 str.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ramšak Mojca
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018([Letn.] 28 = 79), pp.str. 287-292
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • beekeeping 养蜂
  • str 选通脉冲
  • people 民族