Liquid biopsy in cancer
作者: Tanja JesenkoCvetka Grašič KuharMaja Čemažar
作者单位: 1Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
2Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana; Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Polje 42, 6310 Izola
刊名: Onkologija, 2018, Vol.22 (2)
来源数据库: Institute of Oncology Ljubljana
DOI: 10.25670/oi2018-019on
关键词: Liquid biopsyCfDNACtDNACirculating tumor cellsExosomes
全文获取路径: IOL 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • biopsy 活体检视
  • cancer 癌症
  • cells 麻风细胞
  • tumor 肿胀